ေယာက်ၤားေလးနဲ႕မိန္းကေလးရဲ ဦးေႏွာက္ အလုပ္လုပ္ပံုေတြက ဒီလို ကြားျခားပါတယ္

315

ေယာက်ၤားေလးေတြနဲ႕မိန္းကေလးေတြဟာ ပံုစံမတူတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႕ျပသနာေတြကိုေျဖရွင္းတတ္ၾကပါတယ္။ ကိစၥတစ္ခုခုကို တံု႕ျပန္ပံုကလည္းကြာျခားတတ္ၾကပါတယ္။ အဲ့တာဟာ တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီရဲ႕အမူအက်င့္အျပင္ ဦးေႏွာက္ရဲ႕အလုပ္လုပ္ပံုကြာျခားမွဳေၾကာင့္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုမ်ိဳးကြာျခားသလဲဆိုတာကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

(၁) အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ဦးေႏွာက္ဟာအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ဦးေႏွာက္ ထက္ပိုျပီးေလးပါတယ္။

အမ်ိုဳးသမီးေတြရဲ႕ဦးေႏွာက္ဟာ ၂.၇၅ေပါင္ခန္႔အေလးခ်ိန္ရွိျပီး အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ဦးေႏွာက္ဟာ ၃ေပါင္ခန္႔ေလးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ဦးေႏွာက္ဟာအမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႕ယွဥ္ရင္ ၁၀ရာခိုင္ႏွဳန္းပိုျပီး ေလးလံပါတယ္။

(၂) ဦးေႏွာက္ရဲ႕ခံစားမွဳအပိုင္းနဲ႕ အမွတ္တရအတိတ္ျဖစ္ရပ္ေတြကိုအေပၚခံစားရတဲ့အစိတ္အပိုင္းဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြထက္ အမ်ိဳးသားေတြကပိုျပီးၾကီးတဲ့အတြက္္ အတိတ္ျဖစ္ရပ္ေတြအေပၚစိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခံစားမွဳဟာ ေယာက်ၤားေလးေတြကပိုျပီးျပင္းထန္ပါတယ္။

(၃) ဦးေႏွာက္ရဲ႕မွတ္မိမွတ္သားႏိုင္စြမ္းနဲ႕ပတ္သတ္တဲ့အပိုင္းမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ဦးေႏွာက္အစိတ္အပိုင္းဟာ အမ်ိဳးသားေတြထက္ပိုျပီးၾကီးတာေၾကာင့္ မိန္းကေလးေတြက ေယာကၤ်ားေလးေတြထက္ပိုျပီး မွတ္မိသင္ယူႏိုင္စြမ္းပိုျမင့္ပါတယ္။

(၄) ဦးေႏွာက္အစိတ္အပိ္ုင္းေတြရဲ႕မတူညီကြဲျပားစြာ အလုပ္လုပ္မွဳေၾကာင့္ မိန္းကေလးေတြဟာ အလုပ္အမ်ားၾကီးကိုတျပိဳင္တည္းလုပ္တဲ့ေနရာမွာေယာက်ၤားေလးေတြထက္ပိုေတာ္ျပီး ေယာကၤ်ားေလးေတြကေတာ့ မိန္းကေလးေတြထက္ အလုပ္တစ္ခုတည္းအေပၚအာရံုစူးစိုက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းပိုျမင့္ပါတယ္။

(၅)မိန္းကေလးေတြရဲ႕ဦးေႏွာက္ဟာကိစၥတစ္ခုခုကိုအေသးစိတ္မွတ္သားႏိုင္စြမ္းရွိျပီး ေယာက်ၤာေလးေတြရဲ႕ဦးေႏွာက္ဟာ အေရးၾကီးတဲ့အခ်က္ေတြကိုသာမွတ္သားပါတယ္။

(၆) အမ်ိဳးသမီးေတြဟာစကားေျပာတဲ့အခါ ဦးေႏွာက္ရဲ႕အလုပ္လုပ္ပံုကြာျခားတာေၾကာင့္ စိတ္္ခံစားမွဳအေပၚလိုက္ျပီး စကားေျပာတတ္ၾကျပီး အမ်ိဳးသားေတြစကားေျပာတဲ့အခါမွာ ဥပမာနည္းလမ္းေတြနဲ႔စကားေျပာတတ္ၾကပါတယ္။

(၇) အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔အမ်ိဳးသားေတြလမ္းေပ်ာက္တဲ့အခါမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာလမ္းမွာေတြ႕ခဲ့တဲ့ ေနရာေတြပစၥည္းေတြကိုျပန္စဥ္းစားျပီး လမ္းျပန္ရွာတတ္ၾကပါတယ္။ ေယာကၤ်ားေလးေတြကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာလမ္းေလွ်ာက္ခဲ့တယ္။ ဘယ္အရပ္မ်က္နွာေတြကိုလမ္းေလွ်ာက္ရင္းခ်ိဳးေကြ႕ခဲ့တယ္ဆိုတာေတြကိုစဥ္းစားျပီးလမ္းရွာပါတယ္။

Yenin Phawah (ApannPyay)

Resource: Google