ပိုက္ဆံအိတ္ေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို က်ေပ်ာက္တဲ့ပံုစံနဲ႔ စမ္းသပ္ၾကည့္ရာ ထင္မွတ္မထားတဲ့ ျဖစ္ရပ္နဲ႔ႀကံဳရ

391

လူေတြရဲ႕ရိုးသားမွဳကိုစစ္ေဆးဖို႔ ပိုက္ဆံအိတ္ေပါင္း တစ္ေသာင္းခုႏွစ္ေထာင္ကို က်ေပ်ာက္တဲ့ပံုစံနဲ႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူသုေတသနျပဳလုပ္လိုက္တဲ့ပညာရွင္မ်ား

ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္ေတြကေတာ့ လူေတြဟာဘယ္ေလာက္အထိရိုးသားၾကလဲဆိုတာကို နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးနဲ႔စစ္ေဆးလိုက္ပါတယ္။ သုေတသနစစ္တမ္းေကာက္ယူတဲ့ပညာရွင္ေတြဟာ လူေတြရဲ႕ရိုးသားမွဳကိုေလ့လာဆန္းစစ္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၀ ႏိုင္ငံ၊ ျမိဳ႕ ၃၅၅ ျမိဳ႕မွာ ပိုက္ဆံအိတ္ေပါင္း တစ္ေသာင္းခုႏွစ္္ေထာင္ကိုပစ္ခ်ခဲ့ျပီး မေတာ္တဆက်ခဲ့တဲ့ပံုစံနဲ႕လူေတြဘယ္လိုတံု႕ျပန္မလဲဆိုတာကို စူးစမ္းေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီစူးစမ္းေလ့လာမွဳမလုပ္ခင္မွာ သုေတသနပညာရွင္ေတြမွတ္ယူခဲ့တာကို ပိုက္ဆံပါတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေကာက္ရတဲ့သူေတြဟာ ျပန္မေပးေလာက္ဘူးလို႔ယူဆခဲ့ၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ သုေတသနရလဒ္အျပီးမွာေတာ့ သူတို႔အထင္နဲ႔လက္ေတြ႕အျဖစ္အပ်က္ကကြဲျပားေနတာကိုသိခဲ့ရတာပါ။

သုေတသနပညာရွင္ေတြဟာ ပိုက္ဆံအိတ္ေတြထဲမွာ အိတ္ပိုင္ရွင္ရဲ႕ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႕ဖုန္းနံပါတ္ေတြထည့္သြင္းခဲ့ျပီး ပိုက္ဆံအိတ္အခ်ိဳ႕မွာ ပိုက္ဆံလံုး၀မထည့္ဘဲနဲ႕ပစ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ပိုက္ဆံအိတ္ေတြမွာေတာ့ ၁၃ေဒၚလာ (ျမန္မာေငြ ၂ေသာင္းခန္႔) နဲ႔ တခ်ိဳ႕ေသာအိတ္ေတြမွာ ေဒၚလာတစ္ရာ(ျမန္မာေငြ တစ္သိန္းခြဲခန္႔ကိုထည့္သြင္းျပီး) စမ္းသပ္မွဳျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အ့ံၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ပဲ ေဒၚလာတစ္ရာပါတဲ့ပိုက္ဆံအိတ္ကို ျပန္လာေပးတဲ့သူက ၇၂ရာခိုင္ႏွဳန္းအထိရွိခဲ့ျပီး ပိုက္ဆံမပါတဲ့ပိုက္ဆံအိတ္ကိုျပန္လာေပးတဲ့သူကေတာ့ ၄၆ရာခိုင္ႏွဳန္းသာရွိခဲ့တာပါ။

သုေတသနပညာရွင္ေတြကေတာ့ လူေတြရဲ႕ရိုးသားတဲ့စိတ္ကေလးေတြဟာ ထင္ထားသေလာက္ပ်က္စီးေနတာမဟုတ္ဘူးလို႔မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကျပီး လူသားဆန္မွဳရဲ႕အလွတရားေတြဟာ မေပ်ာက္ကြယ္ေသးပါဘူးလို႔တင္စားေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

Yenin Phawah ( ApannPyay)

Source-npr