သကၠမိုးညိဳကို Wisdom Hill ေက်ာင္းမွ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ အမွုဖြင့္ထားေသာေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေခၚယူစစ္ေဆး

283

Wisdom Hill ေက်ာင္းအမွုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မ်က္ေျခမျပတ္ေရးသားေဖာ္ျပေနေသာ သကၠမိုးညိဳေဖ့ဘုတ္အေကာင့္ပိုင္ရွင္ကို Wisdom Hill ေက်ာင္းက ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ အမွုဖြင့္လိုက္တာေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ေခၚယူစစ္ေဆးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

သကၠမိုးညိဳဟာ သမီးေလးဗစ္တိုးရီးယားရဲ႕ အမွုမွန္ေပၚေပါက္ေအာင္ လူမွုကြန္ယက္ေပၚမွာ အျမဲတေစေရးသားေဖာ္ျပေနသူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ သမီးေလးတို႔ မိသားစုရဲ႕ ခံစားခ်က္၊ ျဖစ္စဥ္ေတြ၊ ေျပာျပခ်က္ေတြကို သကၠမိုးညိဳအေကာင့္မွတဆင့္ ျပည္သူေတြက အေသးစိတ္သိရွိခြင့္ရရိွခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ထိုသို႔ဗစ္တိုးရီးယားေလးအမွုကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေရးသားလာေသာ သကၠမိုးညိဳကို အမွုအခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ Wisdom Hill ေက်ာင္းမွ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္တရားစြဲဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

Credit; myanmarnewsmarket