ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လိုက္နာရင္ ကိုယ့္အတြက္ေကာင္းတာေတြ အမ်ားႀကီးရနိုင္တဲ႕ ေရွးထံုး အစဥ္ အလာ ….

167

ေရွးထံုး အစဥ္ အလာ ….ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လိုက္နာရင္ ကိုယ္အတြက္ေကာင္းတာေတြ အမ်ားႀကီးပါတယ္လို႔ ယူဆနိဳင္ပါတယ္

၀၁ ။ အိမ္မွာလံုးစံု ပတ္လည္အံု ဆီဆံုမရွိေကာင္း ။

၀၂ ။ ပဒိုင္း ၊ ခတၱာ ၊ ပဲႀကီး၀ါ နီးစြာ မစိုက္ေကာင္း ။

၀၃ ။ ေမ်ာက္ႏွင့္ ဖရုံ နီးစိုက္တံု ဖ်င္းသုဥ္ ပ်က္တတ္ေၾကာင္း ၊

၀၄ ။ အိမ္ေရွ႕မွာသာ ႏြားထားရာ ျမန္စြာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ။

၀၅ ။ ထဘီ ၊ တဘက္လွ်င္ ပခံုးတင္ ဆြဲငင္ မရုိက္ေကာင္း ။

၀၆ ။ သား ၊ ေျမး တို႔ကို ေသြးသံယို မ်က္လို မရုိက္ေကာင္း ။

၀၇ ။ ခ်ိဳးက်ိဳးကၽြဲ ၊ နြား ကန္ျငား ဆင္ ၊ ျမင္း စီးနင္ျခင္း ေရွာင္ကြင္း မ၀ယ္ေကာင္း ။

၀၈ ။ ခ်ိဳတည္လူးႏြား အိမ္မွာထား ၊ စီးပြား ဆုတ္ယုတ္ေၾကာင္း ။

၀၉ ။ ရြာျပင္ ၊ အိမ္ျပင္ ေသေလလွ်င္ ရြာအိမ္အတြင္း မသြင္းမယူရ ။

၁၀ ။ မသာပို႔ရာ အေလာင္ဟာ ေနာက္မွာထား၍ မပို႔ေကာင္း ။

၁၁ ။ မသာခ်သြား အိမ္ေရွ႕ပါး ရပ္နား မျပဳေကာင္း ။

၁၂ ။ တံခြန္ကုကၠား ၊ ၾကက္လွ်ာမ်ား စိုက္လႊား အိမမွာ မျပဳႏွင့္ ။

၁၃ ။အိမ္ေရွ႕ သမိုက္ ထရံ၌ စိုက္၍ေလးကို မထားႏွင့္ ။

၁၄ ။ စားဖြယ္ ေသာက္ရံ ခြက္ပန္းကန္ အသံျမည္ေအာင္ မခ်ႏွင့္ ။

၁၅ ။ ေရလဲမည္တြင္ ထမီလွ်င္ အိမ္ေရွ႕အျပင္ မလွန္းႏွင့္ ။

၁၆ ။ေခါင္းေလွ်ာ္ၿပီးလွ်င္ ထိုဆံပင္ ေနတြင္ မလွန္းႏွင့္ ။

၁၇ ။ စားဖြယ္ပို႔လာ ခြက္ေယာက္မွာ ေဆးကာျပန္၍ မေပးႏွင့္ ။

၁၈ ။ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိန္းမ စားသမွ် ကိုယ္ကယူငင္ မစားႏွင့္ ။

၁၉ ။ ကိုယ္၀တ္တသြယ္ သားသူငယ္ ဓား၀ယ္ မေျမွာက္ႏွင့္ ။

၂၀ ။ အုပ္ေဆာင္းပျခဳပ္ ဦးထုပ္တစ္ျဖာ ဆန္ေကာမွာ ေထးဖာ မသံုးႏွင့္ ။

၂၁ ။ သင္ျဖဴးအိပ္ရာ ၊ ေခါင္းေပါင္းမွာ ေထးဖာ မသံုးႏွင့္ ။

၂၂ ။ ေရလည္ေခါင္းေပါင္း မေကာင္းတစ္လီ အက်ၤ ီ လည္ခြံျပတ္စုတ္ မခ်ဳပ္ႏွင့္ ။

၂၃ ။ ဥစၥာမာန္အား ဤသံုးပါး ကိုယ္စား မျပဳႏွင့္ ။

၂၄ ။ လူႀကီး မိဘ မိတၱတစ္ေထြ မိုးေျမတစ္သင္း ေနလမင္း မုန္းတင္းစကား မဆိုႏွင့္ ။

၂၅ ။ သတင္းအရွိန္ စည္းစိမ္ပညာႀကီးသူမွာ ၀င္ကာ မခိုသင့္ ။

၂၆ ။ သူ၏ ဦးေခါင္း တစ္ေၾကာင္း က်ည္ေပြ႕ အေရွ႕ထရံ ဤ ၃ တန္ ခုန္ပ်ံမေက်ာ္ႏွင့္ ။

၂၇ ။ ႀကိဳးႀကိမ္တန္းႏွင့္ တံခါးလက္ကတံုး ၃ ခုလံုး ကုန္းကြ၀င္လို႔ မလွ်ိဳႏွင့္ ။

၂၈ ။ သားတစ္သီဖို႔ မဲတံစို႔ ေထာင္လို႔ မထားႏွင့္ ။

၂၉ ။ ခရီးေရာက္ခါ အိပ္ရာထစ ေဒါသမ်က္ပြား ဤသူမ်ား စကားလိုရာ မေမးႏွင့္ ။

၃၀ ။ မသန႔္ျပန္႔ တစ္ခန္း လမ္းလယ္တစ္ရပ္ သူျမတ္ေနရာ ဤ ၃ ျဖာ တက္ကာ မေနႏွင့္ ။

၃၁ ။ ႏွဳတ္ပိုက္ရွိျငား မိန္းမမ်ား သြား၍ မခ်ီႏွင့္ ။

၃၂ ။ မိန္းမေမြးေန႔ သီတင္းေန႔ ေန႔လယ္အခါ ဤ ၃ ျဖာ ကာမျမဴးထူး မက်ဴးႏွင့္ ။

၃၃ ။လိုမရွိခါ အဂၤါမွန္ (ေက်ာင္းကန္ဘုရား)သြားရင္း တစ္ေထြ သေႏၶရင့္မာ ဤအခါ ကာမျမဴးထူး မက်ဴးႏွင့္ ။

၃၄ ။ ဆရာမိဘ ကိစၥတစ္ေထြ မီးႏွင့္ေရ မထီေလးစား မျပဳႏွင့္ ။

၃၅ ။ စေလာင္းတစ္တန္ ပန္ကန္တစ္သီး ဤေျမႀကီး ခတ္တီး မျပဳႏွင့္ ။

၃၆ ။ ထမင္းဟင္းအိုး ေမႊထိုးေယာက္မ လက္ကိုင္က မီးမွာ ျပန္ကာ မထိုးႏွင့္ ။

၃၇ ။ မီးမေတာက္လွ်င္ စားဖိုခြင္ ၿပိဳင္ယွဥ္ ႏွစ္ေယာက္ မမွဳတ္ႏွင့္ ။

၃၈ ။ ေခါင္းေပါင္းတစ္မ်ိဳး ပုဆိုးတဘက္ သစ္ရြက္နားပန္ ဆံပင္တစ္လက္ ဤ ၄ ရပ္ ျဖတ္တိ မျပဳႏွင့္ ။

၃၉ ။ လက္ဆံုစားလူ အိမ္ေနသူ ကိုယ္မူ ႏွဳတ္ပိုက္ရွိ ဆင္၊ျမင္း၊ကၽြဲ၊ႏြား စသည္မ်ား ၀ယ္မွားေဘးဒဏ္ထိ ။

၄၀ ။ အဦးသီးသစ္ဦး ဖလမိန္းမ မဆြတ္ေကာင္ ၊ မိန္းမဆြတ္ျငား သစ္သီးမ်ား ပ်က္ျပားသိမ္ဖ်င္းေၾကာင္း ။

၄၁ ။ သေႏၶရင့္မာ မိတ္သဟာ မဂၤလာလက္ဖြဲ႕ မျပဳႏွင့္ ။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လိုက္နာရင္ ကိုယ္အတြက္ေကာင္းတာေတြ အမ်ားႀကီးပါတယ္လို႔ ယူဆနိဳင္ပါတယ္ ။

အခုေခတ္ ျမန္မာေတြကေတာ့ ဒါေတြဟာ ေလာကီအယူအဆေတြပါ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကင္း မဟုတ္ဘူးလို႕ ေျပာခ်င္ ေျပာေနပါလိမ့္မယ္ ။

(ေရွးထံုး အစဥ္အလာ နာနာယနိေဒၵသ ၊ ဘသင္း ၊ အင္းေပၚႀကီးညိွဳးကုန္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ ၊ သုတသႏိၵယက်မ္း ၊ ၁၉၇၃)

ဆက္လက္ေလ့လာလိုသူမ်ား အတြက္အညႊန္း – ျမန္မာ့ သမိုင္း နိဒါန္း (ေရး)ေဒါက္တာသန္းထြန္း (သမိုင္းပါေမာကၡ) ၊ မႏၱေလး တကၠသိုလ္ ။

— with Ko Zawgyi, De Mgmg, Sai Nober Maung, Moe Thee, Kyawt Kyawtshin and ဆန္း မ်ိဳး

unicode

ရှေးထုံး အစဉ် အလာ ….ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လိုက်နာရင် ကိုယ်အတွက်ကောင်းတာတွေ အများကြီးပါတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်

၀၁ ။ အိမ်မှာလုံးစုံ ပတ်လည်အုံ ဆီဆုံမရှိကောင်း ။

၀၂ ။ ပဒိုင်း ၊ ခတ္တာ ၊ ပဲကြီးဝါ နီးစွာ မစိုက်ကောင်း ။

၀၃ ။ မျောက်နှင့် ဖရုံ နီးစိုက်တုံ ဖျင်းသုဉ် ပျက်တတ်ကြောင်း ၊

၀၄ ။ အိမ်ရှေ့မှာသာ နွားထားရာ မြန်စွာ ပျက်စီးကြောင်း ။

၀၅ ။ ထဘီ ၊ တဘက်လျှင် ပခုံးတင် ဆွဲငင် မရိုက်ကောင်း ။

၀၆ ။ သား ၊ မြေး တို့ကို သွေးသံယို မျက်လို မရိုက်ကောင်း ။

၀၇ ။ ချိုးကျိုးကျွဲ ၊ နွား ကန်ငြား ဆင် ၊ မြင်း စီးနင်ခြင်း ရှောင်ကွင်း မဝယ်ကောင်း ။

၀၈ ။ ချိုတည်လူးနွား အိမ်မှာထား ၊ စီးပွား ဆုတ်ယုတ်ကြောင်း ။

၀၉ ။ ရွာပြင် ၊ အိမ်ပြင် သေလေလျှင် ရွာအိမ်အတွင်း မသွင်းမယူရ ။

၁၀ ။ မသာပို့ရာ အလောင်ဟာ နောက်မှာထား၍ မပို့ကောင်း ။

၁၁ ။ မသာချသွား အိမ်ရှေ့ပါး ရပ်နား မပြုကောင်း ။

၁၂ ။ တံခွန်ကုက္ကား ၊ ကြက်လျှာများ စိုက်လွှား အိမမှာ မပြုနှင့် ။

၁၃ ။အိမ်ရှေ့ သမိုက် ထရံ၌ စိုက်၍လေးကို မထားနှင့် ။

၁၄ ။ စားဖွယ် သောက်ရံ ခွက်ပန်းကန် အသံမြည်အောင် မချနှင့် ။

၁၅ ။ ရေလဲမည်တွင် ထမီလျှင် အိမ်ရှေ့အပြင် မလှန်းနှင့် ။

၁၆ ။ခေါင်းလျှော်ပြီးလျှင် ထိုဆံပင် နေတွင် မလှန်းနှင့် ။

၁၇ ။ စားဖွယ်ပို့လာ ခွက်ယောက်မှာ ဆေးကာပြန်၍ မပေးနှင့် ။

၁၈ ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိန်းမ စားသမျှ ကိုယ်ကယူငင် မစားနှင့် ။

၁၉ ။ ကိုယ်ဝတ်တသွယ် သားသူငယ် ဓားဝယ် မမြှောက်နှင့် ။

၂၀ ။ အုပ်ဆောင်းပခြုပ် ဦးထုပ်တစ်ဖြာ ဆန်ကောမှာ ထေးဖာ မသုံးနှင့် ။

၂၁ ။ သင်ဖြူးအိပ်ရာ ၊ ခေါင်းပေါင်းမှာ ထေးဖာ မသုံးနှင့် ။

၂၂ ။ ရေလည်ခေါင်းပေါင်း မကောင်းတစ်လီ အကျင်္ ီ လည်ခွံပြတ်စုတ် မချုပ်နှင့် ။

၂၃ ။ ဥစ္စာမာန်အား ဤသုံးပါး ကိုယ်စား မပြုနှင့် ။

၂၄ ။ လူကြီး မိဘ မိတ္တတစ်ထွေ မိုးမြေတစ်သင်း နေလမင်း မုန်းတင်းစကား မဆိုနှင့် ။

၂၅ ။ သတင်းအရှိန် စည်းစိမ်ပညာကြီးသူမှာ ဝင်ကာ မခိုသင့် ။

၂၆ ။ သူ၏ ဦးခေါင်း တစ်ကြောင်း ကျည်ပွေ့ အရှေ့ထရံ ဤ ၃ တန် ခုန်ပျံမကျော်နှင့် ။

၂၇ ။ ကြိုးကြိမ်တန်းနှင့် တံခါးလက်ကတုံး ၃ ခုလုံး ကုန်းကွဝင်လို့ မလျှိုနှင့် ။

၂၈ ။ သားတစ်သီဖို့ မဲတံစို့ ထောင်လို့ မထားနှင့် ။

၂၉ ။ ခရီးရောက်ခါ အိပ်ရာထစ ဒေါသမျက်ပွား ဤသူများ စကားလိုရာ မမေးနှင့် ။

၃၀ ။ မသန့်ပြန့် တစ်ခန်း လမ်းလယ်တစ်ရပ် သူမြတ်နေရာ ဤ ၃ ဖြာ တက်ကာ မနေနှင့် ။

၃၁ ။ နှုတ်ပိုက်ရှိငြား မိန်းမများ သွား၍ မချီနှင့် ။

၃၂ ။ မိန်းမမွေးနေ့ သီတင်းနေ့ နေ့လယ်အခါ ဤ ၃ ဖြာ ကာမမြူးထူး မကျူးနှင့် ။

၃၃ ။လိုမရှိခါ အင်္ဂါမှန် (ကျောင်းကန်ဘုရား)သွားရင်း တစ်ထွေ သန္ဓေရင့်မာ ဤအခါ ကာမမြူးထူး မကျူးနှင့် ။

၃၄ ။ ဆရာမိဘ ကိစ္စတစ်ထွေ မီးနှင့်ရေ မထီလေးစား မပြုနှင့် ။

၃၅ ။ စလောင်းတစ်တန် ပန်ကန်တစ်သီး ဤမြေကြီး ခတ်တီး မပြုနှင့် ။

၃၆ ။ ထမင်းဟင်းအိုး မွှေထိုးယောက်မ လက်ကိုင်က မီးမှာ ပြန်ကာ မထိုးနှင့် ။

၃၇ ။ မီးမတောက်လျှင် စားဖိုခွင် ပြိုင်ယှဉ် နှစ်ယောက် မမှုတ်နှင့် ။

၃၈ ။ ခေါင်းပေါင်းတစ်မျိုး ပုဆိုးတဘက် သစ်ရွက်နားပန် ဆံပင်တစ်လက် ဤ ၄ ရပ် ဖြတ်တိ မပြုနှင့် ။

၃၉ ။ လက်ဆုံစားလူ အိမ်နေသူ ကိုယ်မူ နှုတ်ပိုက်ရှိ ဆင်၊မြင်း၊ကျွဲ၊နွား စသည်များ ဝယ်မှားဘေးဒဏ်ထိ ။

၄၀ ။ အဦးသီးသစ်ဦး ဖလမိန်းမ မဆွတ်ကောင် ၊ မိန်းမဆွတ်ငြား သစ်သီးများ ပျက်ပြားသိမ်ဖျင်းကြောင်း ။

၄၁ ။ သန္ဓေရင့်မာ မိတ်သဟာ မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ မပြုနှင့် ။

ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လိုက်နာရင် ကိုယ်အတွက်ကောင်းတာတွေ အများကြီးပါတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ် ။

အခုခေတ် မြန်မာတွေကတော့ ဒါတွေဟာ လောကီအယူအဆတွေပါ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြေင်း မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောချင် ပြောနေပါလိမ့်မယ် ။

(ရှေးထုံး အစဉ်အလာ နာနာယနိဒ္ဒေသ ၊ ဘသင်း ၊ အင်းပေါ်ကြီးညှိုးကုန်းကျောင်းဆရာတော် ၊ သုတသန္ဒိယကျမ်း ၊ ၁၉၇၃)

ဆက်လက်လေ့လာလိုသူများ အတွက်အညွှန်း – မြန်မာ့ သမိုင်း နိဒါန်း (ရေး)ဒေါက်တာသန်းထွန်း (သမိုင်းပါမောက္ခ) ၊ မန္တလေး တက္ကသိုလ် ။

— with Ko Zawgyi, De Mgmg, Sai Nober Maung, Moe Thee, Kyawt Kyawtshin and ဆန်း မျိုး.