ဗစ္တုိးရီးယား၏မိခင္ျဖစ္သူ ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရ

418

လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ ကေလးငယ္ဗစ္တုိးရီးယား၏ ဓာတ္ပုံကုိ လူအမ်ားသိ႐ွိေအာင္လုပ္မည္ဟု ေဖ့ဘြတ္ေပၚမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ႐ွိေနသည္ဟု ဗစ္တုိးရီးယား၏မိခင္က တရားခြင္တြင္ထြက္ဆုိခဲ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္ ဒကၡိဏသီရိခ႐ုိင္တရား႐ုံးတြင္ ဗစ္တုိးရီးယားအမႈ ဒုတိယ႐ုံးခ်ိန္းတြင္ တရားလုိျဖစ္သူကေလးငယ္၏ မိခင္ကုိစတင္စစ္ေမးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎ႏွင့္အျပင္သုိ႔သြားလာသည္ကုိပင္ တစ္ခုခုလုပ္သြားမည္လားဟု စုိးရိမ္ေနရေၾကာင္း သူမကတရားခြင္တြင္ေျပာၾကားသည္။

“သမီးက ရြယ္တူခ်င္းကုိသူငယ္ခ်င္းလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ သူ႔ ထက္ႀကီးသူမ်ားကုိ ကုိကုိလုိ႔ေခၚပါတယ္။ ဦးေလးအရြယ္မ်ားကုိ ဦးေလးလုိ႔ေခၚပါတယ္” ဟု မိခင္ျဖစ္သူ ကေျပာသည္။တရားခြင္တြင္ ကေလးငယ္ဗစ္တုိးရီးယားက ၎ကုိ ကုိကု္ိႏွစ္ေယာက္မွလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ကုိခ်ဳိခ်ဥ္ေႂကြးေၾကာင္း၊ တီခ်ယ္ႏွင္းႏွသိေၾကာင္းကုိ တာဝန္႐ွိသူမ်ားက ေမးျမန္းသည့္အခ်ိန္တိုင္း ထပ္ခါထပ္ခါေျဖၾကားေၾကာင္း ကေလးမိခင္ကထြက္ဆုိသည္။

တီခ်ယ္ႏွင္းႏုသိသည္ဟု ဗစ္တုိးရီးားေလးကေျပာဆုိထားသည့္အတြက္ ဆရာမႏွင္းႏုကုိ သံသယတရားခံအျဖစ္ ဆြဲခ်က္တင္ေပးရန္ မိခင္ျဖစ္သူက ယေန႔႐ုံးခ်ိန္းတြင္တရား႐ုံးေတာ္သုိ႔တရားခြင္အတြင္း တိုက္႐ုိက္ေလ်ာက္ထားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ တရားသူႀကီးက႐ုံးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္းဥပေဒ႐ုံးမွစတင္ေလွ်ာက္ထား၍ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု တရားလုိေ႐ွ႕ေန ေဒၚရြက္ႏုေအာင္ကေျပာသည္။

အဆုိပါအမႈအတြက္ ကေလးငယ္၏မိခင္ျဖစ္သူ တရားလုိကုိ ေလးနာရီခန္႔ထြက္ဆုိခ်က္ယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္တတိယအႀကိမ္႐ုံးခ်ိန္းကုိ ႀသဂုတ္လ ၁ရက္ေန႔သုိ႔ ထပ္မံခ်ိန္းဆုိလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္

Credit-The Speaker