ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ၾကက္ေတာင္မယ္ သက္ထားသူဇာ LAGOS INTERNATIONAL BADMINTON ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ရႈံးနိမ့္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲမွ ထြက္ခြာခဲ့ရ

369

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ၾကက္ေတာင္မယ္ သက္ထားသူဇာLagos International Badminton Classics 2019ၿပိဳင္ပြဲတြင္Thi Trang ကုိ ရႈံးနိမ့္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲမွ ထြက္ခြာခဲ့ရ

ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ၾကက္ေတာင္မယ္ သက္ထားသူဇာသည္ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ Lagos International Badminton Classics 2019ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တစ္ဦးခ်င္းရႈံး ထြက္အဆင့္ပြဲစဥ္အျဖစ္ ေမ ၂၆ရက္က ဗီယက္နမ္ၾကက္ေတာင္မယ္Thi Trangႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ရာ ႏွစ္ပြဲျပတ္ျဖင့္ရႈံးနိမ့္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲမွထြက္ခြာခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါပြဲစဥ္တြင္ သက္ထားသူဇာသည္ ကမၻာ့အဆင့္ ၆၁ရွိ ဗီယက္နမ္ၾကက္ေတာင္မယ္ Thi Trangကုိ လက္ရည္ပုိင္းအရ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ဘဲ ၁၆မွတ္ ၂၁မွတ္၊ ၁၆မွတ္ ၂၁မွတ္ျဖင့္ ႏွစ္ပြဲျပတ္ ျဖင့္ရႈံးနိမ့္ကာ ၿပိဳင္ပြဲမွထြက္ခြာခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

သက္ထားသူဇာသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အိုလံပစ္ေကာ္မတီ၏အစီအစဥ္အျဖစ္ ဒိန္းမက္ႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္လၾကာသြားေရာက္ကာစခန္းသြင္းေလ့က်င့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီးေလ့က်င့္စဥ္ကာ လအတြင္း ကမၻာ့အဆင့္မ်ားျမင့္တက္ေစရန္တြက္ ႏုိင္ငံတကာၿပိဳင္ပဲမ်ား၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနျခင္းျဖစ္ သည္။

သက္ထားသူဇာသည္ လာမည့္ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပလ်က္ရွိ သည့္ တုိက်ဳိအုိလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးပမး္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ ကမၻာ့အဆင့္ ၈၆ေနရာတြင္ရပ္တည္လ်က္ရွိေနသည္။

သက္ထားသူဇာအေနျဖင့္ ၾသဂုတ္ ၈ရက္မွ ၁၁ရက္ထိ ဂရိႏုိင္ငံတြင္က်င္းပသည့္ Hellas Open 2019ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၁၂ရက္မွ ၁၅ရက္ထိ ဘူေဂးရီး ယားႏုိင္ငံတြင္က်ငး္ပမည့္ Bulgaria Open Championship 2019ၿပိဳင္ပြဲတုိ႔သုိ႔ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး စက္တင္ဘာ ၆ရက္မွသာျမန္မာႏုိင္ငံ သုိ႔ျပန္လည္ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရတနာပုံ ေန႕စဥ္သတင္းစာ