ဧကေပါင္း(၂၅၀ )အက်ယ္အ၀န္းရွိတဲ့ ပန္ဒါပံုစံေဖာ္ထားတဲ့ ဆိုလာျပားေတြနဲ႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ေနတဲ့ တရုတ္ႏို္င္ငံ

268

ျမန္မာနိုင္ငံအပါအ၀င္ ကမၻာ့ႏို္င္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ မိမိတို႔နို္င္ငံထဲမွာ လံုေလာက္တဲ့လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ေတြရရွိေအာင္ ၾကိဳးစားထုတ္လုပ္ေနၾကပါတယ္။ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ေတြ၊ ျပန္ျပည္ျမဲစြမ္းအင္ေတြျဖစ္တဲ့ ေန၊ေရ၊ေလ အပါအ၀င္နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ေတြထုတ္လုပ္ေနၾကတဲ့အထဲမွာ အခုအခါ တရုတ္ႏိုင္ငံကေတာ့ သူတို႕ႏို္င္ငံရဲ႕အမွတ္သညာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပန္ဒါ၀က္၀ံပံုစံကို ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဆိုလာျပားေတြနဲ႔ပံုေဖာ္ျပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြထုတ္ယူသံုးစြဲေနပါတယ္။

ပံုမွန္ဆိုလာျပားေတြနဲ႕လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူတဲ့ စက္ရံုေတြဟာ သာမာန္ေလးေထာင့္ပံုစံေတြသာ တည္ေဆာက္ၾကတာမ်ားေပမယ့္ တရုတ္ႏို္င္ငံကေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလည္းရ ကမၻာ့ေပၚကအျခားႏိုင္ငံေတြရဲ႕စိတ္၀င္စားမွဳကိုလည္းရႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါ။ ဒီလိုမ်ိဳးအၾကံထုတ္ႏို္င္ခဲ့တဲ့ တရုတ္ႏို္င္ငံကိုပညာရွင္ေတြကလည္းခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကျပီး တရုတ္ႏို္င္ငံဟာေနာက္ထပ္ ပန္ဒါ၀က္၀ံပံုစံနဲ႔ ဆိုလာစြမ္းအင္ထုတ္တဲ့ေနရာတစ္ခုကို အခု ၂၀၁၉ခုနွစ္အကုန္ပိုင္းမွာ ျပီးေအာင္ ထပ္မံေဆာက္လုပ္ဦးမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လက္ရွိတရုတ္ႏို္င္ငံ Datong မွာေဆာက္လုပ္ျပီးစီးထားတဲ့ ပန္ဒါ၀က္၀ံပံုစံ ဆိုလာစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္တဲ့ေနရာဟာ ၂၄၈ ဧကက်ယ္၀န္းျပီး လာမယ့္ ၂၅ႏွစ္အတြင္းမွာ တစ္နာရီကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၃.၂သန္း မီဂါ၀ပ္ထုတ္လုပ္ႏို္င္မွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ဒီပမာဏဟာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ မီးေသြးသံုးစြဲမွဳေတြကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏို္င္မွာျဖစ္ျပီး ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မွဳကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ေပးကာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းရာေရာက္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူမွဳတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ဒီပန္ဒါ၀က္၀ံပံုစံကိုဆိုလာျပားေတြနဲ႔ပံုေဖာ္ထားတဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုထိန္းသိမ္းေပးတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူတဲ့အစီအစဥ္ကို စြမ္းအင္သစ္ဆိုင္ရာတရုတ္ႏို္င္ငံကုန္သည္မ်ားအသင္းက ကုလသမဂၢဖြံ႕ျဖိဳးေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ (UNDP)နဲ႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး အနာဂတ္လူငယ္ေတြကို သဘာ၀ကိုမထိခိုက္ေစတဲ့စြမ္းအင္ထုတ္ယူမွဳေတြရဲ႕အေၾကာင္း အသိပညာတိုးပြားေစခ်င္တဲ့အတြက္ျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

Yenin Phawah AlinnMyay (အလင္းေျမ)

Source:businessinsider