ဧရာမေမ်ာက္ႀကီးကုိ စကၠန္႔ပုိင္းအတြင္း မ်ိဳခ်လိုက္တဲ့ ကုိမုိဒုိနဂါးႀကီး ဗြီဒီယိုဖိုင္

724

ကိုမုိဒုိနဂါးလုိ႔ လူသိမ်ားတဲ့ Komodo dragon ေတြဟာ တကယ္ေတာ့ ဖြတ္မ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔တစ္ေတြကို အင္ဒုိနီးရွား ကိုမုိဒုိကၽြန္းမွာ အေတြ႕မ်ားလုိ႔ ကုိမုိဒုိနဂါးလုိ႔ ေခၚၾကပါတယ္။ အင္ဒုိရဲ႕ တစ္ျခားကၽြန္းေတြျဖစ္တဲ့ ရင္ကာ၊ ဖေလာရက္စ္၊ ဂီလီမုိတန္ကၽြန္းေတြမွာ အေတြ႕ရမ်ားပါတယ္။

သူတုိ႔ရဲ႕ျမန္ႏႈန္းဟာ တစ္နာရီမွာ (၁၂)မုိင္သာ ရွိတာေၾကာင့္ လႈပ္ရွားမႈ ေလးပင္တဲ့သတၱဝါေတြပါဘဲ။ အဆိပ္ျပင္းသတၱဝါေတြျဖစ္လုိ႔၊ ရန္လုိျခင္းမရွိဘူးဆုိရင္ေတာင္ သူတုိ႔နဲ႔ ထိပ္တုိက္မေတြ႕တာက ပုိေကာင္းပါတယ္။ အသားစားသတၱဝါေတြျစ္ၿပီး၊ ေမ်ာက္ေတြ၊ ဆိတ္ေတြကုိ ဖမ္းဆီး စားေသာက္တတ္ၾကပါတယ္။

အခုလည္း ကုိမုိဒုိနဂါးႀကီးဟာ ေမ်ာက္ႀကီးတစ္ေကာင္ကုိ (၆)ကုိက္ေလာက္ ကုိက္ၿပီး၊ ခဏေလးေတြမွာပဲ မ်ိဳခ်လိုက္တာပါ။ ဒီဗြီဒီယိုဖုိင္ဟာ New York Post သတင္းကေန စတင္ျဖန္႔ေဝခဲ့တာျဖစ္ၿပီး၊ ကုိမုိဒုိနဂါးႀကီးကေတာ့ အရွည္ (၁၂)ေပအထိ ရွိပါတယ္တဲ့။

ဗြီဒီယုိစတင္႐ုိက္ကူးခ်ိန္မွာပဲ ကုိမုိဒုိႀကီးက ေမ်ာက္ႀကီးကို တဂၽြတ္ဂၽြတ္ဝါးၿပီး တစ္ဝက္ေလာက္ မ်ိဳခ်ၿပီးေနပါၿပီ။ ကုိမုိဒုိေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕သားေလာင္းေတြကိုလည္း ျပန္လည္ စားေသာက္တတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔တစ္ေတြဟာ တံေတြးနဲ႔ တိရစာၦန္ေတြကို အဆိပ္ျဖစ္ေအာင္ အရင္ကုိက္ေလ့ ရွိပါသတဲ့။

အဲဒီတံေထြးမွာ ဘက္တီးရီးယားအမ်ိဳးေပါင္း (၅၀)ေလာက္ ပါဝင္တတ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕တံေတြးထဲမွာ အဆိပ္အေတာက္လည္း ပါဝင္ၿပီး၊ ကုိက္ခံရတဲ့တိရစာၦန္ ေမ့ေမ်ာ့သြားခ်ိန္မွာ အရွင္လက္လက္ မ်ိဳခ်ေလ့ရွိပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀)အတြင္း မွတ္တမ္းေတြအရ ကုိမုိဒုိေၾကာင့္ လူ(၄)ဦး ေသဆုံးဖူးပါတယ္။

လင္းေဇာ္ကို (D Nae Thit)