သခ်ၤာပညာရွင္ေတြေတာင္ လက္မႈိင္ခ် အရႈံးေပးလုိက္ရတဲ့ပုစာၦတစ္ပုဒ္

375

ဒီစာကို စဖတ္လိုက္ျပီဆိုတာနဲ႔ မိတ္ေဆြက သခ်ၤာပညာရွင္ၾကီးတစ္ေယာက္လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္မွတ္လိုက္ပါ။ ျပီးတာနဲ႔ ျပထားတဲ့ ပုစာၦကို စိတ္ထဲမွာတြက္လိုက္ျပီး၊ ရတဲ့အေျဖကို စိတ္ထဲမွာပဲ မွတ္ထားလိုက္ပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ အေျဖမွန္မမွန္ကို စျပီးဆန္းစစ္လိုက္ရေအာင္။

ပံုမွာျပထားတဲ့အတိုင္းတြက္မယ္ဆိုရင္ ေသခ်ာေပါက္ မိတ္ေဆြရမယ့္ အေျဖက (၁)ပါပဲ။ အကယ္လို႔ (၁)ရတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဂဏန္းေပါင္းစက္မွာ အေျဖက (၁၆)လို႔ျပေနတယ္။ ငါမွားတာလား၊ ဂဏန္းေပါင္းစက္မွားတာလားဆိုတာက မိတ္ေဆြရဲ႕ စိတ္ကို စျပီးရႈပ္ေထြးေစပါျပီ။ မိတ္ေဆြတြက္လိုက္တဲ့နည္းကို ေျပာျပပါမယ္။

အေျဖႏွစ္ခုသူ႕ကိုေတာ့ ေက်ာင္းမွာတုန္းက (ကြင္း၊ ထပ္ညြန္း၊ ေျမာက္၊ စား၊ ေပါင္း၊ ႏုတ္) BOMDAS နည္းလို႔ ေခၚပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ကြင္းတြင္းျဖစ္တဲ့ (၂+၂)ကို အရင္ေပါင္းမယ္၊ ျပီးရင္ ထပ္ညြန္းမရွိတဲ့အတြက္ ေပါင္းလဒ္ (၄)နဲ႔ ကပ္ေနတဲ့ (၂)ကို ေျမာက္ (၈)ရမယ္၊ ျပီးရင္ အစားျပေနတဲ့အတြက္ (၈)ကို ရလာတဲ့ (၈)နဲ႔ စားမယ္၊ (၁)ရမယ္။ ဒါက နည္းေဟာင္းပါ။

ေမာ္ဒန္မွာ နည္းက ေျပာင္းသြားပါျပီ။ (ကြင္းၾကီး၊ ထပ္ညြန္း၊ ေျမာက္၊ စား၊ ေပါင္း၊ ႏုတ္) PEMDAS နည္းနဲ႔ပါ။ သူက ကြင္းၾကီးမပါရင္ အစဥ္လိုက္ဆက္သြား၊ ထပ္ညြန္းကို မေတြ႕၊ ျပီးရင္ အျေမာက္လကၡဏာနဲ႔ အစားလကၡဏာမွာ အရင္ဆံုးေတြ႔တဲ့ လကၡဏာ အစားကို အရင္ရွင္း၊ (၄)ရ၊ (၄)နဲ႔ ကပ္လ်က္ အေျမာက္ကြင္းကို(၂+၂)နဲ႔ ေျမာက္ (၄)(၄)လီ (၁၆)ပါ။

ဒီအေျဖကို ေမာ္ဒန္ ဂဏန္းေပါင္းစက္မွာ အမွန္ေပးထားပါတယ္။ ဒါဆို ဘာလို ဒီျပႆနာျဖစ္လာျပီး၊ အေျဖက ႏွစ္ခုျဖစ္ေနရတာလဲ။ ႏွစ္နည္းစလံုးက မမွန္ဘူးလား၊ မွန္ပါတယ္။ အေျဖက (၁)ေရာ (၁၆)ေရာပါပဲ။ ဒီျပႆနာရဲ႕ အဓိက တရားခံက ေမးခြန္းေမးတဲ့ သူရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ျပီး၊ (၂)နဲ႔ (၂+၂)ကို သာ ကြင္းၾကီးနဲ႔ (၂(၂+၂)) လို႔ အစကတည္းက ေမးရင္ (၁)ပါပဲ။

သခ်ၤာဘြဲ႔ႏွစ္ဘြဲ႕ယူထားေသာ မမမွ (၁)သာအမွန္လို႔ ေျပာေနပံုသူကိုယ္တိုင္က အဲဒီလို မေမးတဲ့ ျပႆနာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေမာ္ဒန္မွာ ေျဖရွင္းဖို႔ ေနာက္ဆံုးနည္းကိုထြင္ထားတာျဖစ္ျပီး၊ ေမးခြန္းက ကိုယ္တိုင္အဲဒီလို ျဖစ္ေနတိုင္း အေျဖက ႏွစ္နည္းစလံုးရဲ႕ အေျဖရေမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေျပာစရာရွိလာတာက ေမာ္ဒန္နည္းမွာ ကြင္းၾကီးမပါရင္ အေျမာက္နဲ႔ အစားက အရင္လာတဲ့သူကိုရွင္းတဲ့ နည္းျဖစ္ျပီး၊ PEMDAS နဲ႔ PEDMAS အတူတူပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ နည္းမွာထည္႕ထားတာပါ။

ေမးခြန္းမွားေနၾကာင္းရွင္းထားကဲ အခုေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ သခ်ၤာပညာရွင္ေတြ လက္မိႈင္ခ်ရတဲ့ ပုစာၱရဲ႕ အေျဖကို သိျပီမလို႔ ေခါင္းစားမေနေတာ့ဘဲ အမ်ားသိေအာင္ ဒီရွင္းလင္းခ်က္ေတြနဲ႔ သခ်ၤာပညာရွင္လုပ္ႏုိင္ပါျပီ။

သူေရး(D Nae Thit)