ရက္ရက္စက္စက္ ေသာင္းက်န္းသြားတဲ့ LEKIMA ျပင္းအားႀကီး မုန္တိုင္း

200

LEKIMA ျပင္းအားႀကီး မုန္တိုင္း ဖုက်န္႔ျပည္နယ္ ဝန္းလင္ၿမိဳ႕ကို ဗဟိုျပဳကာ ျပည္နယ္ ကမ္းေျခ တေလ်ာက္ကို ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

၄င္းမုန္တိုင္းဟာ ျပည္နယ္ ႐ွစ္ခု ကို အႀကီးအက်ယ္ ႐ိုက္ခတ္သြားခဲ့ပါတယ္။

ထိုင္ဝမ္ ဖုက်န္႔ ႐ွန္ဟဲ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ေတြ ဖ်က္သိမ္းထားရေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဒီေန႔ ႐ွန္ဟဲၿမိဳ႕႐ွိ ေလဆိပ္ႀကီး ႏွစ္ခုရဲ႕ ေလယာဥ္ ခရီးစဥ္ (၅၂ဝ) ဖ်က္သိမ္းထားရပါတယ္။

က်ည္ဆန္ရထား အျမန္ရထား အေဝးေျပး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေတြလည္း ရပ္ဆိုင္းထားရပါတယ္။ မီးရထားခရီးစဥ္ စီးေရ (၇၆ဝ) ကုိလ္ညး ရပ္ဆိုင္းထားရပါတယ္။

လက္႐ွိအေနအထားမွာပင္ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ အိမ္ေျခ သံုးသိန္းခြဲခန္႔ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္ေနေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

မိုးမ်ား ေရႀကီး ေရလွ်ံ ေရလႊမ္း ေျမၿပိဳ စတာေတြ မုန္တိုင္းနဲ႔အတူ ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။

အားလံုးသတိရွိရွိေနၾကဖို႔ လိုအပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ေန ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

MMHK

Photo-wechat moment

AlinnMyay(အလင္းေျမ)