ပီတိေတြ ကို ဟင္းေကာင္းလုပ္ၿပီး စားေနၾကတဲ့ လမ္းေပၚက ျမတ္ေသာ ထမင္းဝိုင္းေလးပါ

177

ပီတိေတြ ကို ဟင္းေကာင္းလုပ္ၿပီး စားေနၾကတဲ့ လမ္းေပၚက ျမတ္ေသာ ထမင္းဝိုင္းေလးပါ။ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ျပည္သူေတြကို ကူညီရင္း မိမိဝမ္းကို ျဖစ္သလို ျဖည့္တင္းၿပီး စိတ္အားထက္သန္စြာ ကူညီေပးေနၾကတဲ့ ပရဟိတမင္းသားႀကီး ကိုေဝဠဳေက်ာ္ အဖြဲ႔သားမ်ားနဲ႔ (One To One ကေလးလူနာကူညီေရး) မွ ကိုဝမ္း တို႔ပါ။

အခုအခ်ိန္မွာ ဘယ္မွာပဲေနရေနရ၊ လမ္းေပၚမွာျဖစ္သလိုပဲ ထမင္းစားရစားရ ဒါေတြဟာ အေရးမပါေတာ့ပါ ျပည္သူေတြကို ကူညီႏိုင္ဖို႔ကအဓိကပါ။

ေရးၿမိဳ႕ေရႀကီးၿပီဆိုကတည္းက ရင္ထဲမွာ မေနႏုိင္ျဖစ္ၿပီး မသြားပဲ မေနႏိုင္လို႔ မႏၱေလးကေန အေရာက္သြားခဲ့တဲ့ (One To One ကေလးလူနာကူညီေရး) မွ ကိုဝမ္း ႏွင့္ ဘယ္ေနရာမွာ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ေရွ႕ဆံုးကေရာက္ေနၾကတဲ့ ပရဟိတမင္းသားႀကီး ကိုေဝဠဳေက်ာ္ အဖြဲ႔သားမ်ားကို အလြန္ပင္ေလးစားမိပါသည္။

AlinnMyay(အလင္းေျမ)

Photo – (One To One ကေလးလူနာကူညီေရး)