ေရေဘး အႏၱရာယ္ေၾကာင့္ စုစုေပါင္း ေသဆံုးသူ (၂၀၀)ေက်ာ္ ရွိလာတဲ့ အိႏိၵယႏုိင္ငံ

127

အိႏိၵယႏုိင္ငံ ေရေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ ႀကီး(၄)ခုတြင္ စုစုေပါင္းေသဆံုးသူ (၂၀၀)ေက်ာ္ရွိလာ

အိႏိၵယႏုိင္ငံျပည္နယ္ႀကီး (၄)ခုတြင္ ၾသဂုတ္လ(၈)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ေရႀကီးေရလ ွ်ံမႈ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ေရႀကီးေရလ ွ်ံမႈေၾကာင့္ စုစုေပါင္းေသဆံုးသူ (၂၀၀)ေက်ာ္ ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အိႏိၵယ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းက ၾသဂုတ္လ(၁၃)ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္သြားခဲဲ့သည္။

ေရေဘးအႏၱရာယ္ျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ျပည္နယ္ႀကီး(၄)ခုမွာ ကီရာလာျပည္နယ္၊ ကာနာတာကာျပည္နယ္၊ ဂူဂ်ာရတ္ျပည္နယ္၊ ယူတာရာခန္႔ျပည္နယ္တုိ႕ျဖစ္ၿပီး ကီရာလာျပည္နယ္တြင္ ေသဆံုးသူအမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ ကီရာလာျပည္နယ္တြင္ ေသဆံုးသူ စုစုေပါင္း (၈၅)ဦးအထိရွိခဲ့သည္။

ကီရာလာျပည္နယ္ ၀ါယာနက္ ခရုိင္တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူ (၇)ဦးအထိ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း လည္းသိရသည္။ ေရေဘး အႏၱရာယ္သင့္ျပည္နယ္ႀကီး (၄)ခုမွ ေဘးလြတ္ရာသုိ႔ေရြ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည့္ ဒုကၡသည္ လူဦးေရစုစုေပါင္းမွာ ၂ ဒႆမ ၅၅ သိန္းအထိရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသခံမ်ားမွာ ေရေဘးအႏၱရာယ္လြတ္ကင္းသည္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္ ေဆြ မ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားရွိရာသုိ႔ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္ခဲ့ၿပီး အမ်ားစုမွာ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတြင္ ေနရာခ်ေပး ထားရေၾကာင္း လည္းသိရသည္။ ကီရာလာျပည္နယ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ရာအူးလ္ဂႏၵီက “ကီရာလာ အတြက္ေတာ့ တကယ့္ကုိ ကပ္ေဘးသဖြယ္ပါပဲ။ အေျခအေနေတြက ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ဆုိးရြား ေနပါတယ္။

ေသဆံုးသူေတြ အတြက္အရမ္းကုိစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။ ျပည္နယ္အာဏာပုိင္ ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးညိႈႏိႈင္းၿပီးေတာ့ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ ေပးသြားပါမယ္။ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းက ေဒသခံ ေတြအတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အပုိင္းက တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေထာက္ပံ့ေပး သြားပါမယ္။” ဟုေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ကီရာလာျပည္နယ္တြင္လည္း ၀ါယာနက္ျပည္နယ္၌ ေသဆံုးသူအမ်ားဆံုး ျဖစ္ခဲ့သလို ေဘးလြတ္ရာ ေရြ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည့္ ေဒသခံ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ရတနာပုံ ေန႕စဥ္သတင္းစာ