ဒီမိုကေရစီႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ပါတီမွ ေနာ္အုန္းလွအား ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွအမွဳဖြင့္ တရားစြဲ

152

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ပါတီမွာ ေနာ္အုန္းလွအား ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွအမွဳဖြင့္ တရားစြဲ

ကရင္အမ်ိဳးသားေရးလွဳပ္ရွားသူတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ပါတီမွ နာ္အုန္းလွကို ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းကေန ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ ၆၉ႏွစ္ေျမာက္ကရင့္အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားကို ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံမွာက်င္းပခဲ့တဲ့အတြက္ တရားစြဲဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွဳးက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရရဲ႕ခြင့္ျပဳခ်က္မရွီပဲ ဒီအခမ္းအနားက်င္းပခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးကေန အမွဳဖြင့္ထားတယ္ဆိုတာကို တရားအစြဲဆိုခံရသူ ေနာ္အုန္းလွက လူမွဳကြန္ယက္ေပၚမွာ ေျပာျပခဲ့တာပါ။

တဖက္မွာလည္း NCA အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္အတြင္ မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေနာက္ခံသမိုင္း၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမွဳစာေပ၊ ဘာသာစကားႏွင့္ အမ်ိဳးသားလကၡဏာမ်ားမတူကြဲျပားမွဳကို လကခံအသိအမွတ္ျပဳျပီး လူမ်ိဳးေပါင္းစံုဘာသာစကားေပါင္းစ့ုျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလကၡဏာတစ္ရပ္ကို ႏုိင္ငံသားအားလံုးစုေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ပါရွိသည္ဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႕

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ရပိုင္ခြင့္မ်ားထဲက ယဥ္ေက်းမွဳဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ေဆာင္ရြက္တဲ့ အခမ္းအနားေတြနဲ႕ေန႔ထူးေန႕ျမတ္ေတြကို လြတ္လပ္စြာက်င္းပခြင့္ရွိသည္ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပကာ အခုတရားစြဲဆိုမွဳကတကယ္ပဲ အက်ံဳး၀င္သလားဆိုတဲ့အခ်က္ကို တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးလွဳပ္ရွားသူေတြနဲ႕ တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြက ျပန္လည္ေထာက္ျပကာ ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကပါတယ္။

တရားစြဲဆိုခံထားရတာဟာ ေနာ္အုန္းလွအပါအ၀င္ဦးေဆာင္က်င္းပတဲ့ လူ၃ဦးပါ၀င္ျပီး ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ရဲစခန္မွဳးရဲ႕အဆိုအရ ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းနဲ႕ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မနဲ႕အမွဳဖြင့္ထားတာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။

တစ္ဖက္မွာလည္း က်င္းပဖို႕ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခဲ့ေပမယ့္ ကရင့္အာဇာနည္ေန႔ ဆိုတဲ့အသံုးအႏွဳန္းေၾကာင့္ အစိုးရနဲ႕ညိွႏိွဳင္းမရတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြ ခြင့္ျပဳမိန္႔ပိတ္တာေတြအစရွိတဲ့အခက္အခဲေတြရွိခဲ့ျပီး ယခင္ႏွစ္ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္မွာက်င္းပခဲ့စဥ္မွာလည္း တိုင္းရင္းသားအလံနဲ႕ဗီႏိုင္းေတြျဖဳတ္ေပးဖို႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရဘက္ကေျပာခဲ့ဖူးတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြရွိခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။

Yenin Phawah-AlinnMyay(အလင္းေျမ)

Source-Moe Moe Thi