အမ်ိဳးသား အေယာက္ ၁သိန္း ျပည့္ေအာင္ ကာမစပ္ယွက္ စံခ်ိန္တင္မည့္ ပိုလန္သူ ျမန္မာသို႔ ခရီးဆန႔္မည္

419

အမ်ိဳးသား အေယာက္ ၁၀၀,၀၀၀ ျပည့္ေအာင္ ကာမစပ္ယွက္လိုသည့္ အသက္ ၂၁ ႏွစ္အ႐ြယ္ပိုလန္ သူက ၎၏အစီအစဥ္အတြက္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား အပါအဝင္……

ကမာၻတစ္ဝန္း ႏွင့္ ျမန္မာသို႔ ခရီးဆက္လိုေၾကာင္း ေအာ္စေတလီယန္တိုင္း သတင္းစာႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ စဥ္ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔က ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။

အင္နီယာလိုင္စကူစကာ အမည္ရွိ အဆိုပါပိုလန္သူသည္ ၎၏ လိင္မာရသြန္ကို ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ တြင္ ပိုလန္ႏိုင္ငံ၌စတင္ခဲ့ၿပီး အမ်ိဳး သား ၂၈၄ ဦးႏွင့္ကာမစပ္ယွက္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း…….

ပိုလန္ႏိုင္ငံတြင္ မိမိ၏ လိင္အလိုဆႏၵကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ျပည့္ဝေအာင္လုပ္ျခင္းကို ေဖါက္ျပန္ သည့္ အျပဳ အမူ ဟု ယူဆဆဲျဖစ္ သျဖင့္ ၎ ၏ အစီအစဥ္ေအာင္ျမင္ေအာင္ လိင္ဆက္ဆံေဖၚမ်ား သတ္မွတ္ ကာလအတြင္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ရရွိႏိုင္ရန္ ျပည္ပသို႔ ခရီးထြက္ လိုျခင္း ျဖစ္ ႀေကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသား အေယာက္ ၁၀၀,၀၀၀ ႏွင့္ကာမစပ္ယွက္ရာတြင္ စုစုေပါင္း ၾကာ ျမင့္ခ်ိန္ကို ၃၃,၀၀၀ နာရီ ႏွင့္ၿပီး စီးေအာင္ ရည္မွန္းထားၿပီး အမ်ိဳးသား တစ္ဦးႏွင့္ စပ္ယွက္ခ်ိန္မွာ ၂၀ မိနစ္ခန႔္ဟု လိုင္စကူ စကာ က သတ္မွတ္ ထားသည္။

“ကြၽန္မေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနရတာ၊ လိင္မႈကိစၥနဲ႔ အမ်ိဳးသားေတြကို ျမတ္ႏိုး တယ္။ ပိုလန္၊ ဥေရာပနဲ႔ တစ္ ကမာၻ လုံး က အမ်ိဳးသားေတြကို ဒီကိစၥ အတြက္ အလိုရွိပါတယ္”ဟု လိုင္စကူစကာ ကေျပာ သည္။

လိုင္စကူစကာက ၎၏အစီအစဥ္ကို စေနႏွင့္တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ သာ အေကာင္ အထည္ ေဖၚၿပီး ထိုႏွစ္ရက္တြင္ အနည္းဆုံးအမ်ိဳး သား ၁၄ ဦးႏွင့္ ကာမစပ္ေၾကာင္း သို႔ရာတြင္ ပိုလန္ႏိုင္ငံသူ အမ်ိဳး သမီး တို႔၏ သက္တမ္းမွာ ပွ်မ္းမွ် ၈၁ ႏွစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္……

၎၏ ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္ရန္ တစ္ပတ္လွ်င္ အနည္းဆုံး အမ်ိဳးသား ၃၂ ဦးႏွင့္ စပ္ယွက္ ရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ ကဆိုသည္။

လိုင္စကူစကာသည္ ၎အသက္ ၈၁ ႏွစ္အထိ အသက္ရွည္ႏိုင္မည္ ဆိုပါက ႏွစ္ ၆၀ ခန႔္ ေနရဦး မည္ ျဖစ္၍……

၎၏ ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္ဝရန္ တစ္ႏွစ္တာကာလ ၃၆၅ ရက္အတြင္း အမ်ိဳးသား ၁,၆၆၆ဦးႏွင့္ ကာမစပ္ယွက္မည္ဟု ခန႔္မွန္းထားသည္။

Credit to Original