လႊတ္ေတာ္တြင္း ေလလည္သည့္ အနံ႔ ဆိုးလြန္း၍ အစည္းအေဝး ေခတၱရပ္ဆိုင္းခဲ့ရ

335

ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ႏိုင္ငံအႏွံ႔က စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား၊ ကုန္စည္မ်ားေရာင္းခ်ၾကတဲ့ ေစ်းဆိုင္အမ်ားစုဟာ အမိုးအကာေတြ ကင္းမဲ့ေနၾကတဲ့အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္ …

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေလလည္လိုက္တဲ့အနံ႔အသက္ဟာ ဆိုးရြားလြန္းတာေၾကာင့္ အစည္းအေဝးကို ေခတၱရပ္နားလိုက္ရပါတယ္။

ရာသီဥတုကလည္း ပူျပင္းလြန္းတာတစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ခန္းမဟာ အဲလ္ကြန္း အလံုပိတ္ျဖစ္တာေၾကာင့္အမည္မသိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္ ေလလည္လိုက္တဲ့ အနံ႔အသက္ဟာ ခန္းမအတြင္း ျပန္႔ႏွံ႔သြားခဲ့ၿပီးကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ေဆြးေႏြးရာ အေၾကာင္းကိစၥအေပၚ အာ႐ုံမထားၾကေတာ့ဘဲ အီး အီး ဘယ္သူေပါက္ေမာင္ ေပါက္ဆိုသလို တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ယုံထင္ေၾကာင္ထင္ အျပစ္ေတြ ျမင္လာၾကတာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းတဲ့အေနနဲ႔ အစည္းအေဝးကို ေခတၱရပ္နားလိုက္တာ ျဖစ္ေၾကာင္း စုံစမ္းသိရိွရပါတယ္။

ခန္းမအတြင္း ေလလည္နံ႔ ကင္းစင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေတာ့မွ အစည္းအေဝးကို ျပန္လည္စတင္ခဲ့ပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့။ ကင္ညာႏိုင္ငံမွာ ယမန္ေန႔က ျဖစ္ခဲ့တာပါ။

Credit- Super သတင္းစံု