ခ်စ္တင္းေႏွာစဥ္ အမ်ိဳသမီးေတြဆီကေန အမ်ိဳသားေတြ အၾကားခ်င္ဆုံးစကား(၄)ခြန္း

979

ခ်စ္တင္းေႏွာတယ္ဆုိတာ အိမ္ေထာင္သည္ဘဝမွာ ဘယ္လုိမွ ကင္းလုိ႔မရတဲ့ အရာတစ္ခုပါ။ အိမ္ေထာင္တစ္ခု သာယာျခင္း မသာယာျခင္းဆုိတာ အဲဒီကိစၥေပၚမွာ မူတည္ေနၿပီး၊ ပုိၿပီး လြတ္လပ္ပြင့္လင္းတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ ခ်စ္ေရးခ်စ္ရာကိစၥကုိ အာရွႏုိင္ငံေတြထက္ ပုိၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္က်ဴးၾကပါတယ္။

အခု ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေဆာင္းပါးကို DailyStar သတင္းစာက ေဖာ္ျပထားတာကို တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ကိုးကားေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္တင္းေႏွာတဲ့အခါ လူတုိင္းမွာ အာသီသ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကၿပီး၊ တစ္ခ်ိဳ႕ကလည္း အေနအထားနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး အာသီသ ရွိၾကသလုိ၊

တစ္ခ်ိဳကက်ေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေျပာတဲ့အာလုပ္စကားေတြကုိ အေရးထားၾကပါတယ္။ ဆုိရရင္ ခ်စ္တင္းေႏွာေနစဥ္မွာ ပါးစပ္ကေန တြတ္တီးတြတ္တာ ထြက္လာတဲ့ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း စကားလုံးေတြကုိ သာယာၾကတဲ့ သေဘာပါ။ အထူးသျဖင့္ အဲဒီလုိ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း စကားလုံးေတြကို အမ်ိဳးသားေတြက ပုိသေဘာက်ပါသတဲ့။

DailyStar က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စစ္တမ္းမွာ ခ်စ္တင္းေႏွာေနစဥ္ အမ်ိဳးသားေတြအမ်ားစု မက္ေမာတြယ္တာတဲ့ ညစ္ညမ္းစကားလုံးေတြကေတာ့ (၄)မ်ိဳးအထိရွိၿပီး၊ အဲဒီ(၄)မ်ိဳးကုိ ဘယ္အတုိင္းအတာထိ ၾကားခ်င္တယ္ဆုိတာကို အမ်ိဳးသားထုႀကီးထံ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ရာ ေအာက္ပါအတုိင္း အသီးသီးရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။

1 . That feels good – 29%

2 . I want you – 26%

3 . You’re so big – 23%

4 . Please don’t stop – 23%

တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိရရင္ That feels good (ေကာင္းလုိက္တာ)ဆုိတဲ့ စကားလုံးက အမ်ိဳးသားအမ်ားစု အၾကားခ်င္ဆုံးစကားလုံးျဖစ္ၿပီး၊ I want you (ကၽြန္မ ရွင့္ကို လုိအပ္တယ္)က (၂၆)%ျဖင့္ ဒုတိယေနရာ၊ You’re so big (အႀကီးႀကီးပဲ)ဆုိတာက (၂၃)%၊ Please don’t stop (မရပ္လုိက္နဲ႔)ဆုိတာက (၂၃)% အသီးသီး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

D Nae Khit

D Nae Khit မီဒီယာမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။